Віталій Андрєєв: "Стратегія розвитку має за мету створення сучасного, конкурентоздатного українського університету"

Програма кандидат на посаду ректора Херсонського державного університету Андрєєва Віталій Миколайович
Стратегія розвитку має за мету створення сучасного, конкурентоздатного українського університету

Освіта та профорієнтаційна робота
• Відкривати нові спеціальності та спеціалізації відповідно до вимог та перспектив розвитку ринку праці.
• Розробити загальноуніверситетську стратегію профорієнтаційної роботи.
• Оптимізувати ціни на освітні послуги.
• Забезпечити умови та сприяння участі університету, його структурних підрозділів та окремих учасників освітнього процесу в міжнародних та грантових програмах.
• Залучити до викладання в університеті провідних учених України та зарубіжжя.
• Розробити стратегію залучення до навчання в ХДУ іноземних студентів та аспірантів.
• Спрямувати зусилля на підвищення рейтингу університету.

Управління та кадрова політика
• Оптимізувати систему управління університетом на засадах професіоналізму, комунікації, кооперації.
• Сприяти утвердженню демократичного стилю управління.
• Спростіть управлінські процедури, відмовитися від надлишкової "паперворворчості".
• Запровадити ефективну систему наукового обміну та стажування з закордонними університетами та закладами вищої освіти України.
• Забезпечити премію за захист кандидатських та докторських дисертацій, досягнення в науковій та науково-організаційній діяльності співробітників університету.

Наука
• Створити сприятливі умови для досліджень у галузях точних, природничих, соціальних та гуманітарних наук. Сприяти підвищенню ефективності прикладних наукових досліджень.
• Підтримувати, з метою збереження та забезпечення ефективної діяльності, чинні спеціалізовані вчені ради. Збільшити їх кількість.
• Сприяти включенню наукових видань ХДУ до списків міжнародних наукометарних баз даних.
• Розвивати існуючі в університеті наукові школи. Створити умови для появи нових наукових шкіл.
• Підтримувати науково-дослідні лабораторії ХДУ.
• Забезпечити зв'язок наукових досліджень з навчальним
процесом • Забезпечити належні умови для діяльності студентського самоврядування, дотримання прав і свобод студентської спільноти, пряму систему комунікації між ректором та органами студентського самоврядування.
• Запровадити внутрішньоуніверситетні гранти на наукові, освітні, культурні та спортивні проекти.
• Створити базу університетських вакансій, на які можуть претендувати студенти та аспіранти.
• Створити умови для академічної мобільності студентів та аспірантів, їх професійного самовдосконалення.
• Забезпечити співпрацю з потенційними роботодавцями з метою подальшого працевлаштування студентів та аспірантів за фахом.
• Забезпечити всебічну підтримку незахищених категорій студентської молоді.

Соціальна сфера
• Забезпечити виконання положень колективного договору між ректором, профспілковою організацією та студентським самоврядуванням з метою всебічного соціального захисту працівників університету та студентів.
• Збільшити витрати на матеріальне заохочення та преміювання кращих працівників, студентів та аспірантів університету.
• Популяризувати та створювати умови для здорового способу життя, занять спортом та особистісного розвитку працівників, студентів та аспірантів університету.
• Забезпечити та сприяти вивченню та вдосконаленню знань іноземних мов студентами, аспірантами та співробітниками ХДУ.

Розвиток материальної бази
• Регулярно проводять капітальні та поточні ремонти у навчальних корпусах, гуртожитках та інших об'єктах відповідно до сучасних стандартів.
• Систематично оновлювати технічне оснащення структурних підрозділів університету.
• Модернізувати матеріально-технічну базу для проведення наукових досліджень.
• Удосконалити роботу мережі Інтернет у всіх навчальних корпусах та гуртках університету.
• Розвивати спортивну, інформаційну та оздоровчу інфраструктуру університету.
скачать dle 11.3
  • 581